photo
photo

HARNANI

Teknik Geologi

NIDN/NIDK : 0001028404

HARNANI

Teknik Geologi

NIDN/NIDK : 0001028404

H-INDEX

WoS H-Index :

Scopus H-Index : 0

Google H-Index : 0

H-INDEX

WoS H-Index :

Scopus H-Index : 0

Google H-Index : 0

Source by Sinta Kemenristek

Source by WoS

Source by Sinta Kemenristek

Source by Sinta Kemenristek

Source by Sinta Kemenristek